Velkommen til Overn IT

Overn IT

 

Overn IT er et firma med fokus på å forenkle kundens digitale hverdag.

Overn IT tilbyr dyktig hjemmehjelp for å løse oppståtte problemer og vanskeligheter med det meste av teknisk utstyr.
Hjemmehjelp av PC og MAC service er noe vi har jobbet mye med.

Vi tilbyr også kursing hjemme slik at kunden vet hvordan han/hun skal bruke sin PC/MAC.

For våre kunder leverer vi webtjenester og webservice, dette gis egne priser på i forhold til hva slags side kunden ønsker.
Her gis det også mulighet for egne IT support avtaler for web-vedlikehold. Dette er sterkt anbefalt til bedrifter.
For mer informasjon rundt dette ta kontakt med oss slik at du kan få et tilbud som passer deg best.